אח יחיד היה לי ושמו חיים
והיה הוא ככל אדם מתחת לשמיים
אהב להנות מהרבה דברים
להם זוכים היום רק חברים
אומץ, רוח וגבורה
אהבה וחיבה למשפחה

את שרותו מילא בנאמנות
לפקודות ציית ונשמע בכנות
לשלום נלחם וצדק ביקש
אהב לעודד ושנא להתיאש

את גופו הבריא אני זוכר
ואת חיוכו ומבטו הדוקר
את אהבתו לחיים
אותם השאיר לאחרים

בגיל צעיר חיים נקטפת
ואותנו שבורים עזבת
אין אני יכול להרגיע הלבבות השבורים
ואת צער ההורים
מוכי הלם אנו מאסון שפקד אותנו
מר ליבנו ודמעות בעיננו