להיות תותחן זה לא רק מקצוע
ואפילו לא כומתה שחורה וסמל

תותחן זה סבל ושומר
תותחן זה איש צוות וחבר

תותחן זה להיות ערני וזריז
ובשעת הקפצה לרוץ בקריז

תותחן זה אפילו לוחם חי"ר
כדי שלא יהיה סתום כמו קיר

האמינו לי ידידי,
תותחן זה בורג חשוב במערכת
שאם הוא חסר היא מתפרקת

תותחן זה קושי, אחריות וחברות
תותחן, זה לא רק לתקופה אלא לצמיתות