הגלעד ניצב ב"גן הבנים" שבמגדיאל.
על גבי במה, שמדרגות רחבות מוליכות אליה, ניצבת האנדרטה: קיר זקוף המחולק למדורים, ובצידיו גדר אבן נמוכה. באגף הימני של הגדר נאמר: "יד לבני מגדיאל שנפלו במערכות ישראל", ובאגף השמאלי: "שמם ינון לעד". שמותיהם של מעל 50 נופלים במלחמת העצמאות, במבצע "קדש", במלחמת ששת הימים ובמערכות המדינה בדרך נתונים בגלעד באותיות מתכת.
הגלעד הוקם בשנת 1952 ביוזמתה של המועצה המקומית. במשך השנים נוספו לו לוחות, הנושאים את שמות הנופלים מאוחר יותר.