מתוך עיתון הקבוצה

הידיעה על מותו של יוחנן השרתה אבל כבד במחנינו, ידענו כי נפצע קשה בעלותו על מוקש אך התעוררו תקוות קלושות כי גופו החזק יתגבר.
שבוע ימים פרפר בין החיים למוות, עד שהוכרע, ביום ד` י` כסלו נפח את נשמתו טרם מלאו לו 19 שנה...
בודאי היתה דתיותו בין קווי אפיו הבולטים של יוחנן. הוא קיבל על עצמו את מרות ההלכה ללא ערעור וללא סייג והקפיד על מצוה קלה וכחמורה. היה בין משכימי בית המדרש שחרית וערבית לתפילה בציבור ואף לקבוע עיתים לתורה.

ראה מידע נוסף..

אם יוחנן היקרה!

בנך יוחנן גינסבורג ז``ל, חייל בהאחזות כרם שנפל בעת מילוי תפקידו ביום רביעי 14.11.56, י` כסלו תשי``ז בשעה 05:15.
חיילי ומפקדי היחידה מרכינים ראשם בצער אמת על קברו הרענן של בנך יוחנן, אותו חבבנו והערצנו כולנו על מזגו השקט והנח, על עליצותו ונאמנותו לחבריו ומפקדיו.
זכרו ינון לעד בתוכנו

א. גורן סגן אלוף, מפקד היחידה

משפחת גינסבורג היקרה!

למלאת 30 לאבל יוחנן ז``ל קבלו את נחומינו - נפל בכבוד על משמר מולדתנו, אשר דורשת קרבנות יקרים ורבים, ומקבלתם מתוך רחב-נפשו של נערנו - היו גאים על בנכם היפה והישר הזה אשר חייו הצעירים היו שרשרת של מלחמה על קיומו, התלבטות וחיפוש האמת.
גדל הנער, קנה לעצמו שם טוב במעשיו, יהי זכרו המבורך נצור בלבנו כסמל הטוהר והרוך, התקדמות בכוחות נפשו, ומסירות לזולתו.
יהי-רצון שלא תוסיפו לדאבה עוד, ותגדלו בקלות את בניכם הקטנים לברכה, ולראותם בריאים ושלמים ליד בית הוריהם.
ומנחם ירושלים הוא ינחמכם.

שלכם, פנחס.