יונה יקר!

לעולם לא יכולתי לתאר שיהיה עלי לכתוב לך היום, בידעי שהנך רחוק. למען האמת, הייתי מעדיפה לשוחח אתך ולא להשתמש בכתיבה כאמצעי קשר בינינו.
תחילה, כשפנה אלי אליהו שאכתוב משהו אודותיך, לא נראה לי הדבר. חשבתי שלאף אחד אין זכות לדעת מחשבותי עליך.
היום, שניתי את דעתי. הנני חושבת שמישהו מלבדי חייב לדעת שאהבתיך מאוד, בהיותך בחור טהור, פשוט, שונה מאחרים. בחור טוב, שבע-רצון ממנת חלקך בחיים.
כל פעם, כשהיית בא לחדרנו הייתי מאושרת, כי חשתי כל פעם שהתקרבת אלינו מאוד, ואנחנו אליך, מאידך.
היו לי הרבה דברים לומר לך, דברים אשר הביאוני להחשיבך לידיד אמת. רבים זכרונותי משבעת החדשים שחלפו מאז הכרותנו, אך אותם אעדיף לשמור לעצמי.
דבר אחד אני יודעת, געגועי אליך הם ללא סוף וישארו בקרבי לנצח.

חברתך לעד,
סנדרה.